Twojprad 1 Twojprad 1 Twojprad 1

Mój Prąd 4.0

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd w 2022 r.? Jaka jest wysokość dotacji? Na jakie produkty można otrzymać dofinansowanie?

Znajdziemy sprawdzonego dostawcę fotowoltaiki, który pomoże Ci uzyskać dofinansowanie.

Już 2015 rodzin skorzystało z naszej bezpłatnej pomocy!

Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2022 roku zostanie uruchomiona czwarta edycja popularnego w Polsce programu Mój Prąd. Na wsparcie fotowoltaiki prosumenckiej NFOŚiGW przeznaczy 350 milionów złotych!

Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
nabór wniosków w IV edycji potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
moc instalacji fotowoltaicznej 2-10 kWp,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
program wspiera zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, wysokość wynosi do 20,5 tys. zł - premiowany jest zakup i montaż instalacji PV z elementem dodatkowym,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu (dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach).
Uwaga - dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu,  a także dla prosumenci korzystający z systemu opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Jakie produkty obejmuje dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

Group 2490 Group 2490 Group 2490

Chcesz otrzymać dotację z programu “Mój Prąd 4.0”?

Wypełnij formularz kontaktowy. Pomożemy Ci w wyborze firmy oferującej instalacje kwalifikujące się do programu.
Nie zwlekaj! Szacowana liczba beneficjentów nowego programu Mój Prąd 4.0, którzy skorzystają z dotacji na fotowoltaikę i magazyn energii to tylko 28 tys. osób. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Znajdziemy sprawdzonego dostawcę fotowoltaiki, który pomoże Ci uzyskać dofinansowanie.

Pomogliśmy już ponad dwóm tysiącom rodzin i firm w całej Polsce w wyborze sprawdzonego dostawcy fotowoltaiki. Rekomendujemy wyłącznie w 100% wiarygodne firmy, współpracujące z NFOŚiGW.
AdobeStock 171306029 1 AdobeStock 171306029 1 AdobeStock 171306029 1
Twojprad 1 Buvm Twojprad 1 Buvm Twojprad 1 Buvm
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ŚwiatOZE.pl