Twojprad 1 Twojprad 1 Twojprad 1

Mój Prąd 5.0

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd w 2023 r.?  Jaka jest wysokość dotacji?  Na jakie produkty można otrzymać dofinansowanie? 

Znajdziemy sprawdzonego dostawcę fotowoltaiki, który pomoże Ci uzyskać dofinansowanie.

Już 2422 rodzin skorzystało z naszej bezpłatnej pomocy!

Mój Prąd 5.0

22 kwietnia 2023 roku została uruchomiona piąta edycja popularnego w Polsce programu Mój Prąd. Na wsparcie fotowoltaiki prosumenckiej NFOŚiGW przeznaczył 955 milionów złotych!

Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
nabór wniosków w V edycji trwa w trybie ciągłym od 22 kwietnia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków,  
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
wnioskodawcy muszą rozliczać się z wyprodukowanej energii w systemie net-billingu lub przejść z systemu opustów tzw. net-meteringu na net-billing, aby otrzymać dofinansowanie,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
moc instalacji fotowoltaicznej 2-10 kWp,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
program wspiera zakup magazynów energii, magazynów ciepła, pomp ciepła, systemów zarządzania energią HEMS/EMS i kolektorów słonecznych,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
magazyn energii o pojemności minimalnej 2 kWh (cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł),
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
pompa ciepła powietrze-woda, pompa ciepła powietrze-woda podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
magazyn ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze-woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. z oddzielnym lub zintegrowanym zasobnikiem, 
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dofinansowanie do systemu HEMS/EMS obowiązuje jedynie przy zakupie magazynu energii lub ciepła,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
maksymalnie do 50 sztuk kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej do 30 m2.
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 58 000 zł – premiowany jest zakup i montaż instalacji PV z elementem dodatkowym,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną we wcześniejszych odsłonach programu (jeśli instalacja została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.) pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczania tzw. net-billing,
Ellipse 95 Ellipse 95 Ellipse 95
dotacji nie podlega rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, a także urządzenie magazynujące ciepło nie wpływające na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
Uwaga - dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu,  a także dla prosumenci korzystający z systemu opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Jakie produkty obejmuje dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0?

MP5 2023 Desktop MP5 2023 Desktop MP5 2023 Desktop
MP5 2023 mobile MP5 2023 mobile MP5 2023 mobile

Chcesz otrzymać dotację z programu “Mój Prąd 5.0”?

Wypełnij formularz kontaktowy. Pomożemy Ci w wyborze firmy oferującej instalacje kwalifikujące się do programu.
Nie zwlekaj! Piąta edycja programu Mój Prąd najprawdopodobniej będzie ostatnią, a o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.  

Znajdziemy sprawdzonego dostawcę fotowoltaiki, który pomoże Ci uzyskać dofinansowanie.

Pomogliśmy już ponad dwóm tysiącom rodzin i firm w całej Polsce w wyborze sprawdzonego dostawcy fotowoltaiki. Rekomendujemy wyłącznie w 100% wiarygodne firmy, współpracujące z NFOŚiGW.
AdobeStock 171306029 1 AdobeStock 171306029 1 AdobeStock 171306029 1
Twojprad 1 Buvm Twojprad 1 Buvm Twojprad 1 Buvm
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ŚwiatOZE.pl